Internet scheiden scheiding leeuwarden

 Let op: Vermijd speciale tekens anders dan in emailadres en eventueel vraagteken

 

1. Scenario:

Soort scheiding

Samen of alleen aanvragen

 

Bent u eensgezind over alle op u toepasselijke onderwerpen ?

Wilt u internetscheiden zonder kantoorconsult ?

 

Heeft u enig verschil van mening ?

(a.u.b. toelichten onderaan)

 

Door de Ctrl-toets ingedrukt te houden kunt u meerdere keuzes maken.


 

PERSOON 1

Achternaam

 

Voornamen voluit

 

Geboortedatum

 

Geboorteplaats

 

Adres volgens gemeente

 

Postcode

 

Plaats

 

Land

 

Nationaliteit(en)

 

BurgerServiceNummer

 

Telefoonnummer

 

Email adres

 

 

PERSOON 2 (ontvangt alleen e-mail i.g.v. keuze samen scheiden)

Achternaam

 

Voornamen voluit

 

Geboortedatum

 

Geboorteplaats

 

Adres volgens gemeente

 

Postcode

 

Plaats

 

Land

 

Nationaliteit(en)

 

BurgerServiceNummer

 

Telefoonnummer

 

Email adres

 

 

2. Gegevens huwelijk of geregistreerd partnerschap:

Plaats

 

Datum

 

 

3. Huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden:

Toepasselijk ? (indien voor of tijdens het huwelijk / gp

notarieel opgesteld; anders geldt standaard algehele gemeenschap volgens de Wet)

 

4. Minderjarig(e) kind(eren):

Heeft u samen een of meer thans minderjarig kind ?

 

5. Co-ouderschap (50/50 kinderzorg/verblijf):

Bent u met deze contractuele mogelijkheid bekend ?

Kiest u voor co-ouderschap ?

Samen alle afspraken gemaakt ?

 

6. Ouderschapsplan minderjarige kind(eren):

Heeft u samen de nodige praktische afspraken klaar ?

 

7. Alimentatie aangaande minderjarig(e) kind(eren) en/of ex-partner:

Heeft u samen een afspraak gemaakt ?

Wenst u indicatieve berekening van alimentatie ?

 

8. Vermogen:

    Koopwoning:

      Heeft u een koopwoning ?

    Bedrijf:

      Heeft u een (of meer) bedrijf ?

    Inboedel (inventaris):

      Heeft u de verdeling geregeld ?

   Overig vermogen:

     Waardedragende verzekeringen ? (bijv. Leven)

     Spaartegoeden ?

     Schulden ?

     Beleggingen, effecten ?

     Auto, boot, caravan, etc. ?

     Erfenis, giften ?

     Spaarvoorzieningen minderjarige kinderen ?

     Nog ander vermogen aanwezig ?

 

9. Huurwoning:

Is er een huurwoning en heeft u een afspraak daarover ?

 

10. Pensioen en andere oudedagsvoorzieningen:

Door partner 1 opgebouwd ?

Door partner 2 opgebouwd ?

Standaard pensioenverdeling volgens de Wet ?

 

11. Inkomens:

Bruto jaarinkomen persoon 1 vorig jaar

 

Bruto jaarinkomen persoon 1 dit jaar

 

Bruto jaarinkomen persoon 2 vorig jaar

 

Bruto jaarinkomen persoon 2 dit jaar

 

 

Toelichting op uw aanvraag

.


Heeft u alles goed gecontroleerd ?